Zámecký skleník Boskovice

Východně od budovy zámku se nachází rozsáhlý skleník s kruhovým bazénkem. Byl postaven v letech 1826 – 1829 architektem Josefem Hájkem v duchu doznívajícího klasicismu. Jeho stavba nahradila panské ovčírny, které byly zničeny při požáru v roce 1823.

Skleník byl určen pro pěstování teplomilných rostlin a k tomuto účelu sloužil až do okupace. Ještě v září 1935 v něm byla soustředěna velká hospodářská výstava. Od 50. let byla stavba majetkem města, v letech 1950 – 1953 byl objekt skleníku celkově zrekonstruován, byly v něm vytvořeny dva sály pro kulturní využití.

Po roce 1990 byla budova vrácena v rámci restituce rodině Mensdorff – Pouilly. Od roku 1998 je budova ve vlastnictví Města Boskovice a v letech 2000 – 2002 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Tato kulturní památka slouží zejména ke kulturním a výstavním účelům. Interiér skleníku tvoří sál pro 200 návštěvníků, galerie a bar.

Budova zámeckého skleníku patří bezesporu k nejvzácnějším stavbám svého druhu u nás.

http://www.kulturaboskovice.cz