Malý Chlum

Výrazná krajinná dominanta s historickou a kulturní hodnotou, paleontologickými nálezy (na vrcholu halštatské hradisko).

Na Malém Chlumu, přezdívaném též "Moravský Říp", se nacházelo halštatské hradiště. Dříve se nazýval Holý vrch. Za první republiky zde stávala vojenská pozorovatelna. Dnes zde najdete rozhlednu. Stavba je celodřevěná, celková výška nepřesahuje 10 metrů a nachází se v 489 m. n. m. Výstup je po žebřících.

Za dobré viditelnosti lze spatřit Praděd v Jeseníkách, Kralický Sněžník a Orlické hory. Z okolních sídel je viditelná Skalice nad Svitavou, Újezd u Boskovic, Doubravice nad Svitavou, část Boskovic s hradem, Blansko, Černá Hora, Lysice či Drnovice. Vidět jsou též okolní rozhledny, například Burianova rozhledna u Rudky.

Velký Chlum

Je výjimečný pískovcovými sochami vytvořenými amatérským sochařem Stanislavem Rolínkem, rodákem z blízkého Bořitova. V roce 1431 na úpatí Velkého Chlumu tábořila husitská vojska vedená Prokopem Holým při svém tažení na Olomouc. Tak situaci popsal Alois Jirásek ve své divadelní hře „Jan Žižka.“ Jana Husa, Jana Žižku a Prokopa Holého vytesal Stanislav Rolínek téměř 500 let po události, která se zde udála.