Jeskyně Blanických rytířů

Jsou dílem sochaře samouka, Stanislava Rolínka (1902 – 1931), který zde pracoval na zakázku tehdejšího kunštátského starosty. V uměle vyhloubených podzemních prostorách vznikly sochy legionářů, Blanických rytířů, jezdecká socha sv. Václava, socha lva u vchodu do jeskyně a monument, svého času největší v Evropě, 14 m vysoká socha prezidenta T. G. Masaryka, která byla odhalena slavnostně 28. října 1928. V průběhu druhé světové války však byla zničena nacisty (1942), zůstala jen část sochy, která dokládá její velikost. Okolí jeskyně je parkově upraveno a osazeno řadou exotických stromů a keřů. V parku jsou vystavena díla ze sochařských sympozií.

Sochy Stanislava Rolínka lze nalézt také na nedalekém Chlumu u Bořitova. Zde autor vytvořil sousoší Jan Hus, Jan Žižka a Prokop Holý.

http://www.rudka.cz

Burianova rozhledna

Na vrcholu kopce Milenka (580 m.n.m) v areálu Jeskyní Blanických rytířů v Rudce se nachází opravená a veřejnosti přístupná Burianova rozhledna z doby vzniku jeskyně (1902 - 1931). V areálu parku, který rozhlednu obklopuje, jsou vystavena díla ze sochařských sympozií.